Beleid en Uitvoering

U kunt mij niet alleen inzetten voor het maken/schrijven van communicatiebeleid (in nauw overleg met management/directie), maar u kunt mij ook betrekken bij de uitvoering en/of aansturing van het beleid. Ik wil graag (samen) resultaatgericht, inspirerend en efficient te werk gaan, en - indien dat wenselijk blijkt - tussentijds bijsturen. Gezien mijn opleiding(en), talenkennis en werkervaring spreken internationaal georienteerde opdrachten mij ook aan. Twee- of meertalig werken is mij niet vreemd.

Benieuwd naar wat ik zoal gedaan heb? Bekijk mijn CV of lees verder in Portfolio.